Ongelmanratkaisu on olennainen osa hoitotyötä ja onnistunut ongelmanratkaisu yksi menestyksekkään hoitamisen kulmakivistä. Onnistunut ongelmanratkaisu edellyttää vahvaa käsillä olevan aihealueen tuntemusta, toimintamekanismien, syiden ja seurausten ymmärtämistä. Mikäli nämä eivät ole hallussa, on epäonnistuminen käytännössä vääjäämätöntä.

Kysymykset ja vastausten sisäistäminen

Vapaamuotoisen kertomuksen perään tuleva kysymyspatteri, vastausten kuunteleminen ja sisäistäminen ovat työkaluja, joita käytän itse kaiken aikaa klinikkatyössä. Tykkään käyttää ensikäyntiin reilusti aikaa (90 min), jotta tilannekuva tulee kirkkaaksi ja historia ongelmien taustalla tulee käytyä hyvin läpi, mikäli kyseessä on pidempiakainen ongelma. Hoitoon hakeutuvan kannalta on tärkeää, että hänen kertomaansa ei vain konemaisesti kirjata ylös ja patisteta vastaamaan seuraavaan kysymykseen. Etenkin kun on kyse kroonisesta ongelmasta, pelkotiloja tai stressiä aiheuttavasta tilanteesta, on tärkeää ettei apua hakevaa patisteta vaan annetaan ihmisen rauhassa kertoa tarinansa. Hoitavan ihmisen patisteleva ja hätäinen toiminta vaikuttaa hyvinkin negatiivisesti hoitosuhteeseen.

Tutkimus

Tutkimus on kaiken hoitamisen kulmakivi. Kokenut hoitoammattilainen aloittaa tutkimisen visuaalisella havainnoinnilla, kun hakee hoitoon tulevan ihmisen hoitohuoneeseen. Mikäli ongelma on sellainen, että vaikuttaa liikkumiseen, vartalon asentoon, kasvoihin, silmiin tai vaikkapa ihoon, paljastuu se hyvin nopeasti. Kysymysten jälkeen seuraava tutkiminen on hoitamisen kannalta vastaavasti olennainen kuin vaikkapa elokuvalle käsikirjoitus tai yritykselle toimintasuunnitelma. Manuaalisessa kivunhoidossa, olipa kyseessä neurologisten päänsärkyjen tai tuki- ja liikuntaelinongelmien ei mielestäni ole palpaation (tunnustelututkimus) voittanutta. Palpaatio on nopea, luotettava ja hyvin tarkka tutkimusmuoto. Hyvin suoritettu palpaatio kertoo hoitoammattilaiselle nopeasti missä ongelmat tai ongelmat ovat, minkä tasoisia ne ovat ja miten vaikuttavat. Tämän pohjalta on hyvä lähteä suunnittelemaan ja toteuttamaan hoitoa. Jos kyselyn ja palpaation pohjalta herää epäilys ongelmasta, vaikkapa discus prolaps( välilevyn pullistuma) tai jostakin muusta vakavammasta, on syytä ottaa mukaan asiaankuuluvat tekniset tutkimusmuodot. Prolapsin ja joiden muiden epäilyjen kohdalla se on MRI-kuvanta eli magneettikuvaus. Jostain syystä manuaalisella hoitopuolella palpaatiotutkimus on yllättävän vähäistä. Se on todellinen harmi, sillä se on niin mainio tutkimusmuoto.

Tutkimus- ja analyysi

Analyysin muodostaminen

Edellisten pohjalta tehdään analyysi. Mikä on ongelma, tiedetään miten ongelma vaikuttaa ja mihin toimintoihin. HUOM! Ongelman henkistä vaikutusta ei ole syytä sivuuttaa, sen huomioiminen on hyvän hoitamisen kannalta hyvin tärkeää. Analyysin pohjalta tehdään toimintasuunnitelma. Manuaalisessa hoitomaailmassa ja kokeneen ammattilaisen ollessa kyseessä analyysin muodostamisen nopeus on samaa luokkaa kuin vaikkapa onnettomuus- ja kriisitilanteissa. Hoitavan ihmisen kokemus ja henkiset ominaisuudet tulevat tässä hyvin esille. Mitä pidempiaikaisemmasta ja/tai vaikeamman haitan hoitoon haketuvalle aiheuttavasta ongelmasta on kyse, voi kokematon tai heikoila tiedoilla varustettu hoitoammattilainen sortua hätiköintiin ja vääriin päätelmiin. Rauhallisuus ja faktojen tunnustaminen on hyvin tärkeää.

Sitten on se manuaalinen hoitaminen….

Siitä toisella kerralla. Millaisia ajatuksia tämä sinussa herätti? Millaisia kokemuksia sinulla on hoitoon hakeutuneena hoitoammattilaisten toiminnnasta?

Ja vielä yksi juttu…

Ego

On hyvä, jos hoitoammattilainen on varma itsestään ja toiminnastaan – ylpeäkin saa olla osaamisestaan. Yli suuri, kaikki tietävä ja mahtaileva ego kuitenkin tulisi heittää aina hoitovuoron alkuun mennessä viimeistään sinne pukukaapin lattialle tai roskiin. Mikään ei ole tympeämpää apua hakevan ihmisen kannalta kuin ylimielinen ja egoistinen snobi. Jumalsyndroomalla on yleensä tehdä isoja tepposia siitä kärsivälle. Kaikkivoipuudensa tunnossa yleensä moinen henkilö tekee tyhmiä virheitä ja sortuu usein hoitoon hakeutuvan ihmisen kannalta typeriin ja virheellisiin ratkaisuihin.

Tilaa Blue Bearin Artikkelit Suoraan Sähköpostiisi